Vyžadování informací

Žádost o informace může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou kromě jiných územní samosprávné celky a jejich orgány. Orgány města Bystřice jsou v souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvo města, rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Kontakty pro doručování žádostí o informace

Poštovní adresa: Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Fax: 317 793 209

E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: p8xbe7a

Žádost v listinné podobě nebo na datovém nosiči lze podat osobně v úředních hodinách v podatelně Městského úřadu Bystřice na výše uvedené adrese.

Úřední hodiny podatelny

Žádost v elektronické podobě lze zaslat na adresu elektronické podatelny úřadu.

E-podatelna přijímá elektronické dokumenty nepřetržitě.

Postup při podávání písemných žádostí

1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Ze žádosti o informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

4. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

5. Je-li žádost o informace učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.

6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 nebo podle odstavce 4 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 5, není žádostí ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.