Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhlášk č. 2/2016

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí,

včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních akcí v rozsahu nebytném k zajištění veřejného pořádku

OZV nabývá účinnosti dne 22.11.2016

__________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o nočním klidu

OZV nabývá účinnosti dne 22.11.2016

__________________________________________________

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, přídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů na území města Bystřice

Tato OZV nabývá účinnosti dne 01.01.2016

__________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,

kterou se doplňuje a mění obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 1/2012 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tato OZV nabývá účinnosti dne 01.01.2016

__________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Příloha k OZV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 27.03.2015

___________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o místním poplatku ze vstupného

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.04.2014

_____________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 06.07.2013.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tato byhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.


 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a ostatních zvířat na veřejném prostranství na území města Bystřice


Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
řád veřejného pohřebiště 

Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 1/2009
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Obecně závazná vyhláška č. 2/1995
o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení


Obecně závazná vyhláška č. 1/1995
o zřízení obecní policie


Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 1/2008
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností


Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
požární řád

 

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.