Veřejnoprávní smlouvy

Rok 2016:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Pečovatelská služba okresu Benešov

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí obecně prospěšných služeb na území města - Posázaví o.p.s.

 

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - SH ČMS - SDH Drachkov

 

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - MC Kulíšek - mzdové náklady

 

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - MC Kulíšek - režitní náklady

 

-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - projekt "Špýchar Drachkov - oprava střechy"

 

-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - podpora činnosti příjemce

v oblasti sociálních služeb, zajištění pečovatelské služby pro občany Bystřice

_____________________________________________

Rok 2015:

-Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - MC Kulíšek - mzdové náklady

 

-Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - MC Kulíšek - režijní náklady

 

-Veřejnoprávní smlouva na poskytování obecně prospěšných služeb na území města Bystřice - Posázaví o.p.s.

Vyžadování informací

Žádost o informace může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou kromě jiných územní samosprávné celky a jejich orgány. Orgány města Bystřice jsou v souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvo města, rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Kontakty pro doručování žádostí o informace

Poštovní adresa: Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Fax: 317 793 209

E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: p8xbe7a

Žádost v listinné podobě nebo na datovém nosiči lze podat osobně v úředních hodinách v podatelně Městského úřadu Bystřice na výše uvedené adrese.

Úřední hodiny podatelny

Žádost v elektronické podobě lze zaslat na adresu elektronické podatelny úřadu.

E-podatelna přijímá elektronické dokumenty nepřetržitě.

Postup při podávání písemných žádostí

1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Ze žádosti o informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

4. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

5. Je-li žádost o informace učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.

6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 nebo podle odstavce 4 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 5, není žádostí ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Text bystřice

xsxxssxs

Závěrečný účet města Bystřice

Závěrečný účet města Bystřice


Závěrečný účet města Bystřice za rok 2015

Město Bystřice

-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: Fin2-12M k 31.12.2015

-Rozvaha k 31.12.2015

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2015

-Zpráva o přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2015

Základní škola a školní jídelna Bystřice

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

-Rozvaha k 31.12.2015

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2015

Mateřská škola Bystřice

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

-Rozvaha k 31.12.2015

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2015

Letiště Benešov

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

-Rozvaha k 31.12.2015

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2015

Služby Bystřice

-Výsledovka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

-Rozvaha k 31.12.2015

__________________________________________________

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2014

Město Bystřice:

-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: Fin2-12M k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2014

-Zpráva o přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2014

Základní škola a školní jídelna Bystřice

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2014

Mateřská škola Bystřice

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2014

Letiště Benešov

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Příloha účetní závěrky k 31.12.2014

Služby Bystřice

-Výsledovka za období od 01.01.2014 do 31.12-2014

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

__________________________________________________

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2013
Výkaz Fin 2-12 M Město Bystřice
Rozvaha - Město Bystřice
Výkaz zisku a ztráty - Město Bystřice
Příloha účetní závěrky  - Město Bystřice
Rozvaha - ZŠ Bystřice
Výkaz zisku a ztráty - ZŠ Bystřice
Příloha účetní závěrky - ZŠ Bystřice
Rozvaha - MŠ Bystřice
Výkaz zisku a ztráty - MŠ Bystřice
Příloha účetní závěrky - MŠ Bystřice
Rozvaha - Letiště Benešov
Výkaz zisku a ztráty - Letiště-Benesov
Příloha účetní závěrky - Letiště Benešov
Výsledovka - Služby Bystřice s. r. o.


Závěrečný účet města Bystřice za rok 2012.
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2012.


Závěrečný účet města Bystřice za rok 2011.
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2011.


Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010.

Složení zastupitelstva

Zastupitelé města Bystřice

(řazení podle abecedy)

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petr SLAVÍK

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podrobné výsledky voleb: www.volby.cz

Organizační struktura

kliknutím zobrazíte v plné velikosti

(Kliknutím zobrazíte obrázek v plné velikosti)

Rozpočet města

Schválený rozpočet města na rok 2017 (pdf)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

 

Účetní výkaz k 31.01.2017 (pdf)

Účetní výkaz k 28.02.2017 (pdf)

Účetní výkaz k 31.03.2017 (pdf)

 

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019

__________________________________________________

Schválený rozpočet města na rok 2016 (pdf)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 2/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 3/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 4/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 5/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 6/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 7/2016 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 8/2016 (pdf)

 

Účetní výkaz k 31.01.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 29.02.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 31.03.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 30.04.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 31.05.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 30.06.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 31.07.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 31.08.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 30.09.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 31.10.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 30.11.2016 (pdf)

Účetní výkaz k 31.12.2016 (pdf)

____________________________________________________ 

Schválený rozpočet města na rok 2015 (pdf)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2015 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 2/2015 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 3/2015 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 4/2015 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 5/2015 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 6/2015 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 7/2015 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 8/2015 (pdf)

 

Účetní výkaz k 31.01.2015 (pdf)
Účetní výkaz k 28.02.2015 (pdf)
Účetní výkaz k 31.03.2015 (pdf)
Účetní výkaz k 30.04.2015 (pdf)
Účetní výkaz k 31.05.2015 (pdf)
Účetní výkaz k 30.06.2015
(pdf)

Účetní výkaz k 31.07.2015 (pdf)

Účetní výkaz k 31.08.2015 (pdf)

Účetní výkaz k 30.09.2015 (pdf)

Účetní výkaz k 31.10.2015 (pdf)

Účetní výkaz k 30.11.2015 (pdf)

Účetní výkaz k 31.12.2015 (pdf)


Schválený rozpočet města na rok 2014 (pdf)

 

Účetní výkaz k 30. 06. 2014 (pdf)
Účetní výkaz k 31. 07. 2014 (pdf)
Účetní výkaz k 31. 08. 2014 (pdf)
Účetní výzaz k 30. 09. 2014 (pdf)
Účetní výkaz k 31. 10. 2014 (pdf)
Účetní výkaz k 30. 11. 2014 (pdf)
Účetní výkaz k 31. 12. 2014 (pdf)


Schválený rozpočet města na rok 2013 ke stažení zde.

Schválený rozpočet města na rok 2012 ke stažení zde.

Schválený rozpočet města na rok 2011 ke stažení zde.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.