Výsledky výběrových řízení

Adresa profilu zadavatele města Bystřice

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

 Výzva 06/2013
"Změna dopravního režimu Bystřice-západ - I. etapa"
Lhůta pro podání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo


Výzva 07/2013
"Oprava místní komunikace ppč. 1561 - Jinošice"
Lhůta pro otevírání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1


Výzva č. 08/2013
"Oprava místní komunikace ppč. 326/10 - Ouběnice"
Lhůta pro otevírání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo


Výzva č. 09/2013
Oprava místní komunikace Petrovice-Radošovice"
Lhůta pro otevírání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo


"Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystříce"
Lhůta pro podání nabídek do 16.07.2013 do 09:00 hodin.
Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Smlouva o poskytování služeb

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb


"Zhotovení strategického plánu Města Bystřice na léta 2014 až 2020"
Lhůta pro podání nabídek do 15.07.2013 do 09:30 hodin.
Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Smlouva o dílo

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 k dodatku

Příloha č. 2 k dodatku


Výzva č. 05/2013
"Poskytnutí investičního úvěru městu Bystřice"
Lhůta pro podání nabídek do 31.07.2013 do 10:00 hodin
Zápis z otevírání obálek a hodnocení doručených nabídek

Smlouva o úvěru č. 11361/13/LCD


"Nástavba na jídelnu ZŠ v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky do 30.05.2013 do 10:00 hodin
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky;
Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 SOD

Dodatek č. 2 SOD

Dodatek č. 3 SOD

Seznam subdodavatelů


Výzva č. 01/2013
"Město Bystřice - elektropráce"
Lhůta pro podání nabídky do 13.02.2013 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Rámcová smlouva


Výzva č. 20/2012
"Zlepšení vodovodního zásobování města Bystřice - nové vodní zdroje"
Lhůta pro podání nabídky do 04.01.2013 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek


Nadlimitní veřejná zakázka č. 12/57
"Svoz a likvidace komunálního separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice"
ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky
Písemná zpráva zadavatele


Výběrové řízení č. 19/2012
"Oprava místní komunikace Jinošice"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 18/2012
"Oprava místní komunikace v Hlivíně"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 17/2012
"Oprava místní komunikace v Jírovicích"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Výběrové řízení č. 16/2012
"Oprava místní komunikace v Líšně"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 15/2012
"Oprava místní komunikace v Nesvačilech"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 14/2012
"Oprava místní komunikace Plchov-Vojslavice"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 13/2012
"Oprava místní komunikace Drachkov"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 12/2012
"Oprava mostu přes Zahořanský potok"
Lhůta pro podání nabídky do 26.09.2012 do 09:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Výběrové řízení č. 10/2012
"Zajištění koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Bystřice "
Lhůta pro podání nabídky do 29.08.2012 do 12:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 07/2012
"Statické podchycení objektu stravovacího pavilonu ZŠ v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky do 19.06.2012 do 09:00 hodin.
Zpráva zadavatele o veřejné zakázce
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1


Výběrové řízení č. 09/2012
"Tisk městského zpravodaje"
Lhůta pro pdání nábídky: do 17. 7. 2012 do 9:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Dodavatelská smlouva


Výběrové řízení č. 03/2012:
"Opřetice - skládka galvanických kalů"
Lhůta pro podání nabídky: do 18.04.2012 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Zadávací dokumentace
Projektová dokumentace
Závazné stanovisko
Položkový rozpočet


Výběrové řízení č. 06/2012:
"Úpravna vody Božkovice"
Lhůta pro podání nabídky: do 30. 4. 2012 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Krycí list stavby
Harmonogram stavby


Výběrové řízení č. 05/2012:
"Rekonstrukce budovy městského divadla v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky: do 10.04.2012 do 14:00 hodin.
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 04/2012:
Dopravně bezpečnostní opatření na silnici III/11112 v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky: od 30.03.2012 do 15.04.2012 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 08/2012:
"Stavební úpravy bytového domu Dr. E. Beneše, č.p. 26, 257 51 Bystřice, p.č. st. 94/6"
Lhůta pro podání nabídky: do 24.04.2012 do 12:00 hodin.
Výsledek hodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 2011/4014:
Rekonstrukce sociálního zařízení
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4015:
"Instalace datové sítě"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4012:
"Oprava střechy Městského úřadu"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4011:
"Ochrana sítí Telefonica O2 ul. Družstevní"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4007:
"Oprava místních komunikací"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4010:
„Bystřice – rekonstrukce úpravny vody“
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4006:
"Realizace bezdrátového přenosu dat"
Protokoly o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4008:
"Rekonstrukce střešní krytiny na hasičárně čp.138"
Protokoly o vyhodnocení veřejné zakázky


 Veřejná zakázka:
"Regenerace veřejného prostranství části okolí ulice Družstevní"

Výsledky veřejné zakázky


Veřejná zakázka:
"Zpracování projektové dokumentace - chodník Jírovice-Jarkovice"

 Výsledky veřejné zakázky


Veřejná zakázka:
"Správa informační techniky"

 Výsledky veřejné zakázky

poslední měsíc Duben 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.