Vodovod Kobylí a Plchov - rozbor vody úplný

Vodovod Kobylí a Plchov - rozbor vody úpný

Datum odběru: 23.09.2013

Datum ukončení: 31.10.2013

Rozbor vody č. 2013/1519

Radiologický rozbor - Protokol č. 58892/2013

Rozbory vody

Rok 2017

Ceny vodného na rok 2017:

      .Vodovod Nesvačily: 27,56 Kč/m3 bez DPH

      .Vodovod Kobylí a Plchov: 34,67 Kč/m3 bez DPH

      .Vodovod Božkovice: 40,00 Kč/m3 bez DPH

__________________________________________________

Rok 2016

Ceny vodného na rok 2016:

     .Vodovod Nesvačily: 27,81 Kč/m3 bez DPH

     .Vodovod Kobylí a Plchov: 29,89 Kč/m3 bez DPH

     .Vodovod Božkovice: 34,12 Kč/m3 bez DPH

     .Vodovod Bystřice: 34,12 Kč/m3 bez DPH

Cena stočného na rok 2016:

     .Vodovod Bystřice: 38,21 Kč/m3 bez DPH

___________________________________________________

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov - krácený

datum odběru 19.12.2016

datum ukončení 29.12.2016

Protokol o zkoušce obsahu radionuklidů v pitné vodě - vodovod Kobylí a Plchov

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov - úplný

datum odběru 08.11.2016

datum ukončení 02.12.2016

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov - krácený

datum odběru 05.12.2016

datum ukončení 13.12.2016

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov - krácený

datum odběru 03.10.2016

datum ukončení 10.10.2016

___________________________________________________

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě - Božkovice úpravna vody

datum odběru: 08.03.2016

Rozbor vody - vodovod Božkovice - úplný

datum odběru: 09.05.2016

datum ukončení: 16.06.2016

Rozbor vody - vodovod Božkovice - krácený

datum odběru: 08.02.2016

datum ukončení: 24.02.2016

___________________________________________________

Rozbor vody - vodovod Bystřice - zdravotní středisko - rozšířený

datum odběru: 09.05.2016

datum ukončení: 16.06.2016

Rozbor vody - vodovod Bystřice - hostinec U Hlaváčků - krácený

datum odběru: 18.04.2016

datum ukončení 25.04.2016

Rozbor vody - vodovod Bystřice - Městský úřad Bystřice - krácený

datum odběru: 21.03.2016

datum ukončení: 29.03.2016

Rozbor vody - vodovod Bystřice - zdravodní středisko - úplný

datum odběru: 29.02.2016

datum ukončení: 20.05.2016

Rozbor vody - vodovod Bystřice - masna čp. 480 - krácený

datum odběru: 25.01.2016

datum ukončení: 01.02.2016

_________________________________________________

Rozbor vody - vodovod Nesvačily -krácený

datum odběru: 11.01.2016

datum ukončení: 19.01.2016

______________________________________________

Rok 2015

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov - krácený

datum odběru: 07.12.2015

datum ukončení: 14.12.2015

_____________________________________________

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov -úplný rozbor

-Laboratorní protokol

datum odběru: 29.09.201

datum ukončení: 09.11.2015

____________________________________________

Rozbor vody - vodovod Bystřice - vodojem - dusičnany

datum odběru: 26.11.2015

datum ukončení: 29.11.2015

_________________________________________________

Rozbor vody - vodovod Bystřice - zdravotní středisko - dusičnany

datum odběru: 26.11.2015

datum ukončení: 29.11.2015

____________________________________________

Rozbor vody - vodovod Bystřice - zdravotní středisko

datum zahájení: 29.09.2015

datum ukončení:09.11.2015

____________________________________________

Rozbor vody - vodovod Kobylí a Plchov zde

datum odběru:29.09.2015

datum ukončení:09.11.2015

_____________________________________________

Rozbor vody - vodovod Božkovice - krácený

Datum odběru: 07.09.2015

Datum ukončení: 01.10.2015

Rozbor vody - vodovod Božkovice -úplný

Datum odběru: 30.03.2015

Datum ukončení: 21.05.2015

Protokol o zkoušce obsahu radionuklidů

Datum odběru: 30.03.2015

____________________________________________

Rozbor vody - Nesvačily - úplný

Datum odběru 13.04.2015

Datum ukončení 21.05.2015

Rozbor vody - Nesvačily - krácený

Datum odběru 07.04.2015

Datum ukončení 13.04.2015

________________________________________________

Rozbor vody - vodovod Bystřice zde

Datum odběru 01.06.2015,

datum ukončení 11.06.2015.

____________________________________________

Rozbor vody - vodovod Božkovice - krácený

Datum odběru dne 16.03.2015, datum ukončení 23.03.2015

_________________________________________________

Ceny vodného na rok 2015:

   .Vodovod Nesvačily: 28,88 Kč/m3 bez DPH

   .Vodovod Kobylí a Plchov: 28,35 Kč/m3 bez DPH

   .Vodovod Božkovice: 34,12 Kč/m3 bez DPH

   .Vodovod Bystřice: 34,12 Kč/m3 bez DPH

Cena stočného na rok 2015:

   .Vodovod Bystřice: 38,21 Kč/m3 bez DPH

__________________________________________

Kobylí a Plchov - rozbor vody krácený zde

Datum odběru 24.02.2015, datum ukončení 27.02.2015

__________________________________________________

Rok 2014

Kobylí a Plchov - krácený rozbor vody

Datum odběru 08.12.2014, datum ukončení 15.12.2014

__________________________________________________

Ceny vodného na rok 2014:

Vodovod Nesvačily: 28,88 Kč/m3 bez DPH

Vodovod Kobylí a Plchov: 28,35 Kč/m3 bez DPH

Vodovod Božkovice: 34,12 Kč/m3 bez DPH

Vodovod Bystřice: 34,12 Kč/m3 bez DPH

Cena stočného na rok 2014:

Vodovod Bystřice: 38,21 Kč/m3 bez DPH

_____________________________________________

Kobylí a Plchov - rozbor vody úplný

-Laboratorní protokol

Datum odběru 23.06.2014, datum ukončení 14.07.2014

Kobylí a Plchov - krácený rozbor

Datum odběru 05.05.2014, datum ukončení 12.05.2014

 

Nesvačily čp. 022 - krácený rozbor

Datum odběru 27.01.2014, datum ukončení 03.02.2014

Nesvačily čp 113 - prodejna - krácený rozbor

Datum odběru 17.03.2014, datum ukončení 17.03.2014

 

Bystřice - Základní škola Bystřice - krácený rozbor

Datum odběru 14.04.2014, datum ukončení  28.04.2014

Bystřice - Zdravotní středisko - krácený rozbor

Datum odběru 17.02.2014, datum ukončení  02.03.2014

Bystřice - Městský úřad Bystřice- krácený rozbor

Datum odběru 03.03.2014, datum ukončení 14.03.2014

__________________________________________________ 

Božkovice - rozbor vody krácený

Datum odběru 08.12.2014, datum ukončení 15.12.2014

Božkovice - rozbor vody úplný

Datum odběru 16.06.2014, datum ukončení 30.06.2014

Božkovice - Laboratorní protokol - měření obsahu přírodních radionuklidů

Datum odběru 07.05.2014, datum ukončení 13.05.2014

Božkovice rozbor vody krácený

Datum odběru 17.03.2014, datum ukončení 17.03.2014

______________________________________________

Rok 2013

Vodovod Kobylí a Plchov - rozbor vody krácený

datum odběru dne 25.11.2013, ukončení dne 09.12.2013

Protokol o zkoušce vzorku č. 2013/1761

 

Vodovod Kobylí a Plchov - rozbor vody úplný

datum odběru dne 23.09.2013, ukončení dne 31.10.2013

Rozbor vody č. 2013/1519

rozbor vody radiologický - protokol č. 58892/2013

 

Vodovod Božkovice -  rozbor vody úplný

Rozbor vody č. 2013/1527 ze dne 24.09.2013 - radiologie

Protokol o zkoušce č. 13040/2013 ze dne 17.09.2013

Protokol o zkoušce vzorku č. 2013-1527 ze dne 24.09.2013

___________________________________________________

 

Rozbor vody krácený - vodovod Bystřice
Datum odběru 04.07.2013, datum ukončení 08.07.2013
Datum odběru 08.07.2013, datum ukončení 08.07.2013

 

Rozbor vody krácený - vodovod Bystřice
Datum odběru 21.06.2013, datum ukončení 02.07.2013

 

Rozbor vody krácený - vodovod Kobylí a Plchov
Datum odběru 29.01.2013, datum ukončení 05.02.2013

____________________________________________

 Rok 2012

Rozbor vody krácený - vodovod Kobylí-Plchov
Datum odběru 05.12.2012, datum ukončení 13.12.2012

 

Rozbor vody krácený - vodovod Božkovice
Datum odběru 30.10.2012, datum ukončení 08.11.2012

 

Rozbor vody úplný - vodovod Kobylí-Plchov
Datum odběru 12.06.2012, datum ukončení 02.08.2012

 

Rozbor vody úplný - vodovod Božkovice
Datum odběru 12.06.2012, datum ukončení 02.08.2012

 

Rozbor vody úplný - vodovod Bystřice
(zdravotní středisko)
Datum odběru 05.06.2012 datum ukončení 02.08.2012

 

Rozbor vody úplný - vodovod Nesvačily
Datum odběru 12.06.2012, datum ukončení 02.08.2012

 

Rozbor vody krácený - vodovod Nesvačily
Datum odběru 05.03.2012, datum ukončení 12.03.2012

 

Rozbor vody krácený - vodovod Bystřice
Datum odběru 10.04.2012, datum ukončení 17.04.2012

 

Rozbor vody krácený - vodovod Božkovice
Datum odběru 23.01.2012, datum ukončení 27.01.2012

 

Rozbor vody krácený - vodovod Kobylí a Plchov
Datum odběru 05.03.2012, datum ukončení 12.03.2012,
Datum odběru 05.09.2011, datum ukončení 13.09.2011

 

Rozbor vody krácený - Božkovice
Datum odběru 05.09.2011, datum ukončení 13.09.2011

 

Rozbor vody krácený - Kobylí a Plchov
Datum odběru 05.09.2011, datum ukončení 13.09.2011

 

Rozbor vody úplný - Bystřice
Datum odběru 30.05.2011, datum ukončení 30.08.2011

 

Rozbor vody úplný - Božkovice
Datum odběru 30.05.2011, datum ukončení 30.08.2011

 

Rozbor vody úplný - Kobylí a Plchov
Darum odběru 30.05.2011, datum ukončení 30.08.2011

 

Rozbor vody úplný - Nesvačily
Datum odběru 30.05.2011, datum ukončení 30.08.2011

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.