Záměr směny pozemků v k.ú. Kobylí a v k.ú. Ouběnice u Votic

Zveřejněno od 28.04.2017 do 23.05.2017 do 15:00 hodin

Záměr zde

Mapka zde

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Jinošice

Zveřejněno od 28.04.2017 do 23.05.2017 do 15:00 hodin

Záměr zde

Mapka zde

DSO BENE-BUS - Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejněných dokumentech

Finanční úřad pro SK - VV - Daň z nemovitých věcí na r.2017

Veřejná vyhláška

Hasiči - Záměr výpůjčky - umístění sídla

Zveřejněno od 12.04.2017 do 02.05.2017 do 15:00 hodin

Záměr zde

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Bystřice

Celé oznámení o zveřejnění dokumentů  zde

ÚZSVM - Výběrové řízení na prodej movitých věcí

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

MěÚ Benešov,OVÚP, SSÚ - Oznámení o zahájení st. řízení veřejnou vyhláškou

Výstavba nového chodníku podél II/111 Bystřice - Líšno

Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 115 v Bystřici

Zveřejněno od 31.03.2017 do 02.05.2017 do 15:00 hodin

Záměr pronájmu zde

Záměr na prodloužení doby nájmu - Ouběnice čp. 43

Zveřejněno od 21.04.2017 do 09.05.2017 do 15:00 hodin

Záměr zde

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 492 v Bystřici a nebytových prostor v čp. 43 v Ouběnicích

Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 492 v Bystřici a nebytových prostor v čp. 43 v Ouběnicích.

Zveřejněno od 24.10.2013

poslední měsíc Duben 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.