Povinné informace

1. Název: Město Bystřice

 

2. Důvod a způsob založení: Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik města Bystřice je ústavní zákon č. 1 /1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Postavení města Bystřice a jeho orgánů upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura:

Grafické zobrazení organizační struktury (pdf)

 

4. Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Městský úřad Bystřice
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městský úřad Bystřice
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

4.3 Úřední hodiny: viz Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla: viz Podrobné kontakty

4.5 Číslo faxu: 317 793 209

4.6 Adresa internetové stránky: www.mestobystrice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy: ID datové schránky: p8xbe7a

 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 19-0320036379/0800

 

6. Identifikační číslo (IČ): 00231525

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00231525

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Usnesení Zastupitelstva města Bystřice

Usnesení Rady města Bystřice

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet města a rozpočtová opatření
Závěrečné účty

 

9. Žádosti o informace:

Postup při vyžadování informací

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na městský úřad.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí města jako povinného subjektu, kterým odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání podle § 16 zákona č.106/1999 Sb.

 

12. Formuláře

Formuláře, potřebné k podáním na MěÚ, jsou k dispozici na sekretariátu starosty.

Formuláře jsou také přístupny zde

 

13. Popisy postupů

Návody na řešení životních situací najdete na těchto webových stránkách:

Portál veřejné správy České republiky

Ministerstvo vnitra - Občan na úřadě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací, schválený Radou města Bystřice dne 16. 9. 2015

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla zatím doručena

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy (pdf)

16.2 Výhradní licence

Město Bystřice nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

-Výroční zpráva za rok 2016

-Výroční zpráva za rok 2015

-Výroční zpráva za rok 2014

-Výroční zpráva za rok 2013

 

18. Vyžádané informace dle z.č. 106/1999 Sb.

 

Rok 2017

-Poskytnuté informace - počet vydaných stavebních povolení a souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru za období 2006-2016

        .Příloha: Tabulka

-Poskytnuté informace - stavební činnost na pozemku v k.ú. Jírovice

-Poskytnuté informace - časový harmonogram schvalování nového ÚP města Bystřice

       .Příloha: Sdělení harmonogramu zpracování nového ÚP

-Poskytnuté informace - investiční plány města Bystřice v roce 2017

-Poskytnuté informace - změna č. 9 územního plánu sídelního útvaru města Bystřice

____________________________________________ 

Rok 2016

-Poskytnutí informace - vykonávané činnosti dne 21.06.2016 - doplnění - MP Bystřice

-Poskytnutí informace - měření rychlosti v osadě Drachkov - doplnění - MP Bystřice

-Poskytnutí informace - čerpání PHM dne 21.06.2016 - Městská policie Bystřice

-Poskytnutí informace - vykonávané činnosti dne 21.06.2016 - Městská policie Bystřice

-Poskytnuté informace - měření rychlosti v osadě Drachkov - Městská policie Bystřice

-Poskytnuté informace - písemné vyjádření OV Ouběnice

-Poskytnuté informace - kontrolní prohlídka oplocení pozemků v k.ú. Jírovice

-Poskytnuté informace - investiční plány města na rok 2016

-Poskytnuté informace - Územní studie koncepce dopravy města Bystřice 2x

     - První odpověď

     - Druhá odpověď

-Poskytnuté informace o odměňování

____________________________________________

Rok 2015

-Poskytnuté informace - dotazník VO

    - Dotazník

-Poskytnuté informace - investiční plány města na rok 2015-1

-Poskytnuté informace - investiční plány města na rok 2015-2

-Poskytnuté informace - územní plán Bystřice

-Poskytnuté informace - právní informační systém CODEXIS

-Poskytnuré informace o odměňování

 

 

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.