Podané žádosti 2016

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa
Poskytovatel dotace:
Státní fond dopravní infrastruktury
Předpokládané náklady:
3 500 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou chybějícího chodníku. Komunikace pro pěší je řešena v šířkovém uspořádání dvoupruhového chodníku s šířkou 2 m.
Stav zpracování:
Žádosti o příspěvek nebylo vyhověno - 23.6.2016.


Název projektu: Dovybavení JSDH Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
101 352 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je nákup nových prostředků pro hasiče v Bystřici.Cílem je udržet akceschopnost jednotky a zvýšit její bezpečnost při zásahu.
Stav zpracování:
Žádost byla Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016 zamítnuta.


Název projektu: Informační centrum Letiště Benešov
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
129 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Vytvořit výchozí komunikační bod pro příchozí na letiště Nesvačily s možností poskytnout informace.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu: Výsadba izolační zeleně v Bystřici - Mokrá Lhota
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
50 808 Kč
Stručný obsah projektu:
Výsadba ovocných stromů - vytvoření stromořadí ve volné krajině podél polní cesty a výsadba okrasných keřů u stání pro kontejnery na tříděný odpad v zastavěném území obce Mokrá Lhota.
Stav zpracování: 
Žádost byla Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016 zamítnuta.


Název projektu: Technické vybavení Městské knihovny Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
128 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Zakoupení 2 ks stolních počítaců se širokoúhlými LCD monitory s možností přístupu na internet, 1 notebook pro zajištění výpůjček v obou odděleních a zařízení pro projekci.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu: Rekonstrukce čtyř kapliček na území města
Poskytovatel dotace:
SZIF
Předpokládané náklady:
849 338 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je oprava kapliček v osadách Božkovice, Jinošice, Mokrá Lhota a Líšno.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu: Rekonstrukce Božích muk v Líšně
Poskytovatel dotace:
SZIF
Předpokládané náklady:
131 003 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je oprava Božích muk u silnice mezi osadami Líšno a Líštěnec.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu:  Analýza rizik ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - OP ŽP
Předpokládané náklady: 1 621 551,25 Kč
Stručný obsah projektu:
Provedení průzkumných prací a následné zpracování analýzy rizik pro území, na němž se nachází Splavský rybník a jeho okolí. Lze předpokládat, že zde došlo ke znečištění povrchových vod, sedimentu i podzemních vod v důsledku vypouštění kalů z národního podniku JAWA. Rybník je lokalizován v centru města Bystřice, je veřejně přístupný a slouží i jako chovný.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje.


Název projektu: Letecký den
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
236 100 Kč
Stručný obsah projektu:
Letecký den, který se uskuteční dne 28. 8. 2016. V tříhodinovém programu uvidí návštěvníci více než dvacet zajímavých létajících strojů.
Stav zpracování:
Žádost byla zamítnuta Radou Středočeského kraje.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.