Podané žádosti 2015

Název projektu: Chceme poznávat svět
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Předpokládané náklady: 403 898,00 Kč
Stručný obsah projektu: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro učitele ZŠ.
Stav zpracování: Žádost byla schválená.


Název projektu: Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí
Předpokládané náklady:
10 335 948,26 Kč
Stručný obsah projektu:
Rekonstrukce zdravotního střediska. Výměna výplní otvorů, následné zateplení obvodového pláště spolu se zateplením střechy.
Stav zpracování:
Dne 16. 4. 2015 byla žádost akceptována. Dne 11.6.2015 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akce je realizovaná.


Název projektu: Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Bystřice
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí
Předpokládané náklady:
1 822 645 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší úpravu dětského hřiště, které je součástí mateřské školy. Dětské hřiště bude upraveno jako "hřiště v přírodním stylu". Cílem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor školy tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání dětí.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje. Dne 14. 4. 2015 byla žádost akceptována. Dne 9.6. 2015 zaslán registrační list. Akce je realizovaná.


Název projektu: Stavební úpravy základní školy Bystřice -kuchyně
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
5 577 426 Kč
Stručný obsah projektu:
V rámci realizace projektu dojde ke stavebním úpravám školní kuchyně a souvisejících prostor. Plánovaná je modernizace rozvodů vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Stav zpracování:
Žádost byla dne 2. 10. 2015 schválená. Dne 27. 1. 2016 byl na Město Bystřice zaslán návrh smlouvy.


Název projektu: Dovybavení jednotky JSDH Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
222 970 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je nákup nových prostředků pro hasiče v Bystřici.Cílem je udržet akceschopnost jednotky a zvýšit její bezpečnost při zásahu. Jedná se o nákup pomůcek pro výcvik malých hasičů a opravu záhasového auta.
Stav zpracování:
Žádost byla zamítnutá.


Název projektu: Dovybavení knihovny chybějící výpočetní technikou
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
128 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Městská knihovna má v současné době dosluhující vybavení výpočetní techniky. V letošním roce by bylo zapotřebí zakoupit minimálně 2 ks PC, 1 notebook a zařízení pro projekci.
Stav zpracování:
Žádost nebyla schválená zastupitelstvem kraje.


Název projektu: Projekt Česká knihovna
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo kultury
Předpokládané náklady:
6 296 Kč
Stručný obsah projektu:
Městská knihovna požádala o nákup 31 svazků knih v rámci projektu Česká knihovna 2015.
Stav zpracování:
Žádost byla schválená a projekt realizován.


Název projektu: Protipovodňová opatření města Bystřice
Poskytovatel dotace:
SFŽP
Předpokládané náklady:
4 239 856,-Kč
Stručný obsah projektu:
Preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
Stav zpracování: Žádost byla schválená. Realizace projektu 2016-2017.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.