Podané žádosti 2017

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa
Poskytovatel dotace:
Státní fond dopravní infrastruktury
Předpokládané náklady:
3 742 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou chybějícího chodníku. Komunikace pro pěší je řešena v šířkovém uspořádání dvoupruhového chodníku s šířkou 2 m.
Stav zpracování: 
Žádost se posuzuje.


 

Název projektu: Špýchar Drachkov - dokončení opravy zbývající 1/3 střechy, oprava komína, výměna oken a dveří
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady:
1 526 101 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zajistit dokončení výměny střešní krytiny, vyměnit výplň otvorů a opravit komín.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje.


 

Název projektu: Oprava hřbitovní zdi na Tožici
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady:
558 118 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je odizolovat a opravit kamennou podezdívku a očistit a natřít stávající kovové oplocení.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje.


 

Název projektu: Oprava výklenkové kapličky Svaté Trojice v Líšně
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady:
126 438 Kč
Stručný obsah projektu:
V rámci plánované rekonstrukce bude proveden restaurátoský průzkum omítek a nátěrů, na jehož základě bude navržen způsob obnovy nátěrů, tak aby se co nejvíce přiblížily původnímu tvaru a barevnosti. Kaplička bude dále odvodněna drenáží, bude očištěna střecha, obnoven dřevěný rám a zrekonstruovaná mříž, včetně ocelového křížku na hřebeni kapličky.
Stav zpracování:
Žádost se zpracovává.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.