Dotace získané 2017

.

Dotace získané 2016

Název projektu: Informační centrum Letiště Benešov
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Žádáno:
100 000 Kč
Získáno:
100 000 Kč
Schváleno:
duben 2016


Název projektu: Dovybavení knihovny chybějící výpočetní technikou
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Žádáno:
75 000 Kč
Získáno:
75 000 Kč
Schváleno:
duben 2016


Název projektu: Obnova kapličky Božkovice, kapličky Jinošice, kapličky Líšno a kapličky Mokrá Lhota
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo zemědělství
Žádáno:
594 536 Kč
Získáno:
594 536 Kč
Schváleno:
9. 6. 2016


Název projektu: Obnova Božích muk Líšno
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo zemědělství ČR
Žádáno:
91 701 Kč
Získáno:
91 701 Kč
Schváleno:
9. 6. 2016


 

 

Dotace

POSKYTUJEME
    • Sport a volný čas
        ◊ podmínky
        ◊ formulář

         -seznam schválených dotací dle žádostí k 31.03.2017

         -seznam schválených dotací dle žádostí k 30.09.2016

         -seznam schválených dotací dle žádostí k 31.03.2016

         -seznam schválených dotací dle žádostí k 31.03.2015

         -seznam schválených dotací dle žádostí k 30.09.2015

    • Čistírny odpadních vod   
        ◊ podmínky
        ◊ formulář
        ◊ seznam schválených dotací

  Akce pořádané osadním výborem
       
podmínky
        ◊ formulář


 

ŽÁDÁME
    • Podané žádosti
       
2017
    
    ◊ 2016
        ◊ 2015
        ◊ 2014
        ◊ 2013
        ◊ 2012

        ◊ 2011

    • Získané dotace
       
2017
       
2016
        ◊ 2015
        ◊ 2014
        ◊ 2013
        ◊ 2012

        ◊ 2011

Podané žádosti 2017

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa
Poskytovatel dotace:
Státní fond dopravní infrastruktury
Předpokládané náklady:
3 742 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou chybějícího chodníku. Komunikace pro pěší je řešena v šířkovém uspořádání dvoupruhového chodníku s šířkou 2 m.
Stav zpracování: 
Žádost se posuzuje.


 

Název projektu: Špýchar Drachkov - dokončení opravy zbývající 1/3 střechy, oprava komína, výměna oken a dveří
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady:
1 526 101 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zajistit dokončení výměny střešní krytiny, vyměnit výplň otvorů a opravit komín.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje.


 

Název projektu: Oprava hřbitovní zdi na Tožici
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady:
558 118 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je odizolovat a opravit kamennou podezdívku a očistit a natřít stávající kovové oplocení.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje.


 

Název projektu: Oprava výklenkové kapličky Svaté Trojice v Líšně
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady:
126 438 Kč
Stručný obsah projektu:
V rámci plánované rekonstrukce bude proveden restaurátoský průzkum omítek a nátěrů, na jehož základě bude navržen způsob obnovy nátěrů, tak aby se co nejvíce přiblížily původnímu tvaru a barevnosti. Kaplička bude dále odvodněna drenáží, bude očištěna střecha, obnoven dřevěný rám a zrekonstruovaná mříž, včetně ocelového křížku na hřebeni kapličky.
Stav zpracování:
Žádost se zpracovává.

Dotace, které poskytujeme

    • Sport a volný čas
        ◊ podmínky
        ◊ formulář
        ◊ seznam schválených dotací

    • Čistírny odpadních vod   
        ◊ podmínky
        ◊ formulář
        ◊ seznam schválených dotací

    • Akce pořádané osadním výborem
       
podmínky
        ◊ formulář

Podané žádosti 2016

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa
Poskytovatel dotace:
Státní fond dopravní infrastruktury
Předpokládané náklady:
3 500 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou chybějícího chodníku. Komunikace pro pěší je řešena v šířkovém uspořádání dvoupruhového chodníku s šířkou 2 m.
Stav zpracování:
Žádosti o příspěvek nebylo vyhověno - 23.6.2016.


Název projektu: Dovybavení JSDH Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
101 352 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je nákup nových prostředků pro hasiče v Bystřici.Cílem je udržet akceschopnost jednotky a zvýšit její bezpečnost při zásahu.
Stav zpracování:
Žádost byla Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016 zamítnuta.


Název projektu: Informační centrum Letiště Benešov
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
129 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Vytvořit výchozí komunikační bod pro příchozí na letiště Nesvačily s možností poskytnout informace.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu: Výsadba izolační zeleně v Bystřici - Mokrá Lhota
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
50 808 Kč
Stručný obsah projektu:
Výsadba ovocných stromů - vytvoření stromořadí ve volné krajině podél polní cesty a výsadba okrasných keřů u stání pro kontejnery na tříděný odpad v zastavěném území obce Mokrá Lhota.
Stav zpracování: 
Žádost byla Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016 zamítnuta.


Název projektu: Technické vybavení Městské knihovny Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
128 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Zakoupení 2 ks stolních počítaců se širokoúhlými LCD monitory s možností přístupu na internet, 1 notebook pro zajištění výpůjček v obou odděleních a zařízení pro projekci.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu: Rekonstrukce čtyř kapliček na území města
Poskytovatel dotace:
SZIF
Předpokládané náklady:
849 338 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je oprava kapliček v osadách Božkovice, Jinošice, Mokrá Lhota a Líšno.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu: Rekonstrukce Božích muk v Líšně
Poskytovatel dotace:
SZIF
Předpokládané náklady:
131 003 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je oprava Božích muk u silnice mezi osadami Líšno a Líštěnec.
Stav zpracování:
Projekt je realizován.


Název projektu:  Analýza rizik ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - OP ŽP
Předpokládané náklady: 1 621 551,25 Kč
Stručný obsah projektu:
Provedení průzkumných prací a následné zpracování analýzy rizik pro území, na němž se nachází Splavský rybník a jeho okolí. Lze předpokládat, že zde došlo ke znečištění povrchových vod, sedimentu i podzemních vod v důsledku vypouštění kalů z národního podniku JAWA. Rybník je lokalizován v centru města Bystřice, je veřejně přístupný a slouží i jako chovný.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje.


Název projektu: Letecký den
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
236 100 Kč
Stručný obsah projektu:
Letecký den, který se uskuteční dne 28. 8. 2016. V tříhodinovém programu uvidí návštěvníci více než dvacet zajímavých létajících strojů.
Stav zpracování:
Žádost byla zamítnuta Radou Středočeského kraje.

Dotace, o které žádáme

     • Podané žádosti
        ◊ 2015
        ◊ 2014
        ◊ 2013
        ◊ 2012

        ◊ 2011

    • Získané dotace
        ◊ 2015
        ◊ 2014
        ◊ 2013
        ◊
2012
        ◊ 2011

Dotace získané 2015

Název projektu: Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Bystřice
Poskytovatel dotace:
Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno:
1 640 379 Kč
Získáno:
1 640 379 Kč
Schváleno:
9. 6. 2015


Název projektu: Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS
Poskytovatel dotace:
Státní fond životního prostředí ČR
Celkové výdaje projektu:
10 335 948 Kč
Získáno:
5 934 445 Kč
Schváleno:
11. 6. 2015


Název projektu: Stavební úpravy Základní školy Bystřice - kuchyně
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Celkové výdaje projektu:
5 577 426 Kč
Získáno:
4 763 812 Kč
Schváleno:
2. 10. 2015

Dotace získané 2007

Název projektu: Restaurování sochy sv. Josefa z Ouběnic
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Žádáno: 110 300 Kč
Přiděleno: 100 000 Kč
Schváleno: 2007


Název projektu: Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Žádáno: 50 000 Kč
Přiděleno: 50 000 Kč
Schváleno: 29. října 2007


Název projektu: Dny loutkového divadla - 15. ročník
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Žádáno: 35 000 Kč
Přiděleno: 31 000 Kč
Schváleno: 2007


 

Název projektu: Divadelní aktivita souborů KS Bystřice
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Žádáno: 32 000 Kč
Přiděleno: 32 000 Kč
Schváleno: 2007


 

Název projektu: Vybavení knihovny kancelářským a knihovnickým nábytkem
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Žádáno: 94 500 Kč
Přiděleno: 60 000 Kč
Schváleno: 2007


 

Název projektu: Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě žactva v roce 2007
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Žádáno: 66 000 Kč
Přiděleno: 40 000 Kč
Schváleno: 2007


 

Podané žádosti 2015

Název projektu: Chceme poznávat svět
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Předpokládané náklady: 403 898,00 Kč
Stručný obsah projektu: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro učitele ZŠ.
Stav zpracování: Žádost byla schválená.


Název projektu: Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí
Předpokládané náklady:
10 335 948,26 Kč
Stručný obsah projektu:
Rekonstrukce zdravotního střediska. Výměna výplní otvorů, následné zateplení obvodového pláště spolu se zateplením střechy.
Stav zpracování:
Dne 16. 4. 2015 byla žádost akceptována. Dne 11.6.2015 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akce je realizovaná.


Název projektu: Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Bystřice
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí
Předpokládané náklady:
1 822 645 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší úpravu dětského hřiště, které je součástí mateřské školy. Dětské hřiště bude upraveno jako "hřiště v přírodním stylu". Cílem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor školy tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání dětí.
Stav zpracování:
Žádost se posuzuje. Dne 14. 4. 2015 byla žádost akceptována. Dne 9.6. 2015 zaslán registrační list. Akce je realizovaná.


Název projektu: Stavební úpravy základní školy Bystřice -kuchyně
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
5 577 426 Kč
Stručný obsah projektu:
V rámci realizace projektu dojde ke stavebním úpravám školní kuchyně a souvisejících prostor. Plánovaná je modernizace rozvodů vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Stav zpracování:
Žádost byla dne 2. 10. 2015 schválená. Dne 27. 1. 2016 byl na Město Bystřice zaslán návrh smlouvy.


Název projektu: Dovybavení jednotky JSDH Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
222 970 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je nákup nových prostředků pro hasiče v Bystřici.Cílem je udržet akceschopnost jednotky a zvýšit její bezpečnost při zásahu. Jedná se o nákup pomůcek pro výcvik malých hasičů a opravu záhasového auta.
Stav zpracování:
Žádost byla zamítnutá.


Název projektu: Dovybavení knihovny chybějící výpočetní technikou
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Předpokládané náklady:
128 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Městská knihovna má v současné době dosluhující vybavení výpočetní techniky. V letošním roce by bylo zapotřebí zakoupit minimálně 2 ks PC, 1 notebook a zařízení pro projekci.
Stav zpracování:
Žádost nebyla schválená zastupitelstvem kraje.


Název projektu: Projekt Česká knihovna
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo kultury
Předpokládané náklady:
6 296 Kč
Stručný obsah projektu:
Městská knihovna požádala o nákup 31 svazků knih v rámci projektu Česká knihovna 2015.
Stav zpracování:
Žádost byla schválená a projekt realizován.


Název projektu: Protipovodňová opatření města Bystřice
Poskytovatel dotace:
SFŽP
Předpokládané náklady:
4 239 856,-Kč
Stručný obsah projektu:
Preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
Stav zpracování: Žádost byla schválená. Realizace projektu 2016-2017.

Dotace získané 2009

 Název projektu: Rekonstrukce veřejného sportoviště v Bystřici
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj - Fond sportu a volného času
Žádáno: 185 000 Kč
Schváleno: 13.3.2009


Název projektu: CzechPOINT - Kontaktní místo
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo vnitra
Žádáno:
68 540  Kč
Schváleno:
2.7.2009


Název projektu: Dny loutkového divadla - 17. ročník
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury
Žádáno:
40 000  Kč
Získáno:
25 000 Kč
Schváleno:
11.5.2009


Název projektu: Příspěvek na hospodaření v lesích
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Žádáno:
7 500  Kč
Získáno:
7 500 Kč
Schváleno:
2009

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.