Podané žádosti 2012

Název projektu: Obnova památníku obětem světových válek v Bystřici
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo obrany
Žádáno:
125 000 Kč
Předpokládané náklady:
157 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší výměnu dvou pamětních desek obětem světových válek na budově bývalé knihovny a obnova dvou základních kamenů (Blaník a Tábor), které tvoří nedílnou součást pamětního místa.
Stav zpracování:
Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2013.


Název projektu: Bystřice - rekonstrukce ÚV
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí
Žádáno:
7 291 558 Kč
Předpokládané náklady:
7 992 938 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší rekonstrukci stávající úpravny vody s novou technologií pro navrhovaný průtok 8l/s.
Stav zpracování:
Dotace přidělena v roce 2013. Pravděpodobná realizace projektu 2014/2015.


Název projektu: Strategické plánování a řízení v Bystřici u Benešova
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo vnitra - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Žádáno: 2 390 876,33 Kč
Předpokládané náklady: 2 812 795,50 Kč
Stručný obsah projektu: Zvýšit efektivnost a transparentnost řízení ve městě Bystřice a to racionalizací administrativních procedur při současné minimalizaci byrokratických prvků. Nástrojem k dosažení cíle bude zavedení strategického plánování a řízení ve městě Bystřice podle všeobecně uznávané koncepce "dělat správné věci správně", tedy plánování a řízení podle principů Good Governance. Druhým hlavním cílem je zefektivnit činnost městského úřadu, zejména ve vazbě na finanční hospodaření, tedy rozpočtový proces a přiblížit správu města koncepci New Public Management a Good Governance.
Stav zpracování: Žádost schválená 2013. Projekt realizován v letech 2013-2014.


Název projektu: Intenzifikace ČOV Bystřice
Poskytovatel dotace:
Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno:
8 327 259 Kč
Předpokládané náklady:
10 539 367 Kč
Stručný obsah projektu:
Intenzifikace mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 4950 EO. Na ČOV bude možno odstranit navíc 1,10t/rok CHSKCr.
Stav zpracování:
Dotace přidělena v roce 2013.


Název projektu: Pomocný analytický přehled
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo financí
Žádáno:
70 000 Kč
Předpokládané náklady:
70 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocný analytický přehled).
Stav zpracování:
Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.

 


Název projektu: Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Bystřice - Stará budova Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
Žádáno: 1 249 200 Kč
Předpokládané náklady: 8 310 457 Kč
Stručný obsah projektu: Vzhledem k úspoře energie a ke zvyšujícím se požadavkům na tepelnou ochranu budov dojde k zateplení fasády celého objektu včetně podlahy v půdním prostoru a k výměně některých stávajících oken a dveří za nové. Jedná se o dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy v půdním prostoru. V objektu budou vyměněna některá stávající okna a venkovní dveře. Nová okna a dveře budou plastová v provedení imitaci dřeva.
Stav zpracování: Žádost schválená 2012. Projekt nerealizován.


Název projektu: Přechod ze systému LANius na Clavius
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo kultury
Žádáno:
36 000 Kč
Předpokládané náklady:
51 480 Kč
Stručný obsah projektu:
Přechod knihovnického systému ze systému LANius na Clavius.
Stav zpracování:
Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.


Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice – 1. etapa
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Žádáno: 4 537 000,- Kč
Předpokládané náklady: 13 952 000,- Kč
Stručný obsah projektu: Výstavba I. etapy nového bezbariérového chodníku podél silnice II/114 v délce 691 m. V rámci projektu je navržen také záliv autobusové zastávky na silnici II/114. Na chodníku a zastávkách jsou navrženy signální a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí chodníku je opěrná stěna, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Stav zpracování: Žádost byla v roce 2012 zamítnuta.


Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice – 1. etapa
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Žádáno: 4 537 000,- Kč
Předpokládané náklady: 13 952 000,- Kč
Stručný obsah projektu: Výstavba I. etapy nového bezbariérového chodníku podél silnice II/114 v délce 691 m. V rámci projektu je navržen také záliv autobusové zastávky na silnici II/114. Na chodníku a zastávkách jsou navrženy signální a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí chodníku je opěrná stěna, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Stav zpracování: Žádost byla v dubnu 2013 zamítnuta.


BYSTŘICKÁ o.p.s.


Název projektu: Zvýšení bezpečnosti provozu na letišti Benešov prostřednictvím sociálního podnikání
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Žádáno:
3 952 688 Kč
Předpokládané náklady:
4 940 860 Kč
Stručný obsah projektu:
Zavést moderní technologii údržby současné travnaté letištní plochy prostřednictvím instalace plastových zatravňovacích panelů. Vznik nových aktivit, které budou kromě plnění obecně prospěšných cílů prostředkem k zajištění udržitelného zaměstnání.
Stav zpracování:
Žádost vyřazena 8. 1. 2014.


poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.