Podané žádosti 2011


 Město Bystřice


Název projektu: Rekonstrukce budovy městského divadla v Bystřici
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Žádáno: 3 243 618
Předpokládané náklady: 3 414 335 Kč
Stručný obsah projektu: Rekonstrukce divadelního sálu a jeho úprava tak, aby se v něm dalo hrát nejen loutkové divadlo, ale i činohra (obě funkce v rámci jedné scény). V rámci rekonstrukce bude provedena nezbytná úprava jeviště, osazení novou osvětlovací technikou a vzduchotechnikou. V celém hledišti budou vyměněna sedadla, dále dojde k vybudování šatny pro diváky a herce a úpravě toalet. Budova bude připojena na centrální zásobování teplem a v prvním patře budou vyměněna okna.
Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.


Název projektu: Dny loutkového divadla – 20. ročník
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek
Žádáno: 90 000 Kč
Předpokládané náklady: 200 000 Kč
Stručný obsah projektu:
20. ročník šestidenní divadelní přehlídky profesionálních i amatérských loutkohereckých souborů, která posílí tradici loutkového herectví v Bystřici, kde má toto umění více než padesátiletou tradici. Jedná se o jubilejní ročník festivalu loutkového divadla za účasti loutkohereckých souborů z celého Středočeského kraje. Během týdenní divadelní přehlídky pozvané soubory předvedou různé druhy loutkového divadla: marionety na dlouhých nitích, maňásky a javajky, živí herci s loutkami, pouliční divadlo. Divadelní představení jsou určena pro žáky MŠ, ZŠ, speciálních škol, autisty a klienty ze sociálních zařízení v širokém okolí, dále pro dospělé diváky včetně seniorů.
Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.


Název projektu: Opřetice - skládka galvanický kalů
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
Žádáno: 898 956,- Kč
Předpokládané náklady: 998 840,- Kč
Stručný obsah projektu: Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území bývalé skládky galvanických kalů v Opřeticích.
Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v letech 2012 a 2013.


Název projektu: Obnova památníku obětem světových válek v Bystřici
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo obrany
Žádáno:
125 000 Kč
Předpokládané náklady:
157 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší výměnu dvou pamětních desek obětem světových válek na budově bývalé knihovny a obnova dvou základních kamenů (Blaník a Tábor), které tvoří nedílnou součást pamětního místa.
Stav zpracování:
Dotace nepřidělena.


Název projektu: Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště u ZŠ
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond sportu, volného času a primární prevence
Žádáno: 100 000 Kč
Předpokládané náklady: 232 063 Kč
Stručný obsah projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce povrchu víceúčelového veřejného sportoviště v Bystřici, které je v majetku města. Jedná se o rekonstrukci jedné z veřejně přístupných venkovních sportovních ploch ve městě, která slouží pro potřeby veřejnosti, SK Bystřice, spolků, základní školy a jako zázemí pro sportování občanů a návštěvníků města. Hlavní náplní projektu je rekonstrukce podkladní vrstvy a výměna povrchu hřiště (umělý víceúčelový povrch), který je na hraně své životnosti.
Stav zpracování: Žádost dne 6. 6. 2011 zamítnuta rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje.


Název projektu: Hasičská dýchací technika
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Žádáno: 200 000 Kč
Předpokládané náklady: 233 600 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je nákup nového, moderního, kvalitního bezpečného vybavení pro zásahovou jednotku SDH Bystřice - konkrétně se jedná o nákup nových 4 kusů dýchacích přístrojů a náhradních lahví s dýchacím médiem v množství rovněž 4 ks. Nákupem nového a moderního vybavení bude zajištěna lepší akceschopnost jednotky na likvidaci mimořádných událostí a zvýší se bezpečnost zasahujících hasičů.
Stav zpracování: Žádost dne 6. 6. 2011 zamítnuta rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje.


Název projektu: Regenerace veřejného prostranství části okolí ulice Družstevní
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond rozvoje obcí a měst
Žádáno: 3 990 000 Kč
Předpokládané náklady: 6 447 669 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší regeneraci veřejného prostoru v centrální části města Bystřici v okolí ulice Družstevní, která zahrnuje výstavbu odpočinkové zóny. Jedná se o plochu, která doplňuje jádro města a bude využívána primárně všemi obyvateli města a doplňkově návštěvníky z okolních obcí. Realizace projektu vhodně rozšíří kulturní a společenské centrum města o nové služby. Areál bude využíván pro odpočinek a sportovní vyžití široké veřejnosti, zejména rodinami s dětmi. Úpravy provedené v rámci realizace projektu budou spočívat zejména v revitalizaci zeleně, vybudování komunikací za účelem zpřístupnění zóny, výstavbě dětského hřiště, dětského cykloslalomu a zastřešení šachovnice s posezením, doplnění prostranství městským mobiliářem a plochami určenými pro parkování automobilů.
Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.


Název projektu: Obnova památníku obětem světových válek v Bystřici
Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany – program Válečné hroby
Žádáno: 125 000 Kč
Předpokládané náklady: 157 581 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší výměnu 2 pamětních desek obětem světových válek na budově bývalé knihovny a obnova dvou základních kamenů (Blaník a Tábor), které tvoří nedílnou součást pamětního místa.
Stav zpracování: Dotace zamítnuta.


Název projektu: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Žádáno:
100 000 Kč
Předpokládané náklady:
100 000 Kč
Stručný obsah projektu:
Výchova lesních porostů, prořezávky a předmýtní těžba.
Stav zpracování:
Dotace nebyla v roce 2011 přidělena.


 Ostatní žadatelé - organizační složky, spolky a sdružení


Žadatel: ZŠ a ŠJ Bystřice
Název projektu:
EU Peníze školám
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Žádáno:
1 734 649 Kč
Předpokládané náklady:
1 734 649 Kč
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurty pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
Stav zpracování:
Dotace schválena, předpokládané datum ukončení projektu 28.2.2014.


Žadatel: SK Bystřice
Název projektu: Rekonstrukce střechy sportovních kabin
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond sportu, volného času a primární prevence
Žádáno: 100 000 Kč
Předpokládané náklady: 220 584 Kč
Stručný obsah projektu:
Zázemí pro sportovní činnost v Bystřici poskytuje sportovní areál SK Bystřice. Areál je částečně v majetku Města Bystřice a částečně v majetku žadatele. Oba subjekty při provozu a údržbě areálu velmi dobře spolupracují. Výsledkem této práce v letech 2008 - 2009 je první etapa revitalizace sportovního areálu. Na část těchto akcí byly čerpány dotační prostředky přidělované Středočeským krajem. Další etapou celkové rekonstrukce areálu je výměna střešní krytiny na budově kabin a spolkové místnosti, které jsou v majetku žadatele.


 

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.