Podané žádosti 2013

Název projektu: Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí
Žádáno:
2 734 479 Kč
Předpokládané náklady: 
3 038 310 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt si klade za cíl rozšířit nedostatečnou kapacitu současného malého sběrného dvora na naovou lokalitu v její blízkosti v areálu Pod Barevnou. Jedná se o zřízení nové provozovny sběrnho dvora o větší kapacitě, dostatečné bezpečnostní zabezpečení a povrchová úprava - zpevnění plochy sběrného dvora. Projekt se podílí na plnění cílů POH ČR, POH Středočeského kraje a POH obce.
Stav zpracování:
Žádost se zpracovává. Dne 18. 3. 2014 byla akceptována žádost.


Název projektu: Parkovací plocha u stadionu
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Žádáno: 1 992 590 Kč
Předpokládané náklady:
2 097 464 Kč
Stručný obsah projektu:
 Předmětem projektu je revitalizace zpevněné plochy vedené jako ostatní komunikace na řízené parkování v zeleni. Plocha se nachází u vstupu na víceúčelový sportovní stadion v Bystřici, který je hojně využíván všemi věkovými skupinami obyvatel i návštěvníků města Bystřice.
Stav zpracování: Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo dne 28. dubna 2014 o nepřidělení dotace.

 


Název projektu: Nákup zásahové výstroje pro SDH Bystřice
Poskytovatel dotace:
Středočeský kraj
Žádáno: 190 000 Kč
Předpokládané náklady:
210 000 Kč
Stručný obsah projektu:
 Předmětem projektu je nákup nového, moderního, kvalitního bezpečného vybavení pro zásahovou jednotku SDH Bystřice - konkrétně se jedná o nákup nových 6 kusů kompletních zásahových obleků a 20 kusů zásahových párů obuvi.
Stav zpracování: Žádost byla dne 13.5. 2014 zamítnutá.


Název projektu: Pasportizace zeleně včetně inventarizace dřevin v obci Bystřice u Benešova
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno: 531 832 Kč
Předpokládané náklady: 664 790 Kč
Stručný obsah projektu: Pasportizace zeleně včetně inventarizace dřevin ve správním území města Bystřice. Terénní průzkum, který určí přesnou výměru, lokalizaci, funkční využití a kvalitativní zhodnocení ploch veřejné zeleně. Zmapovány budou travnaté plochy, solitérní stromy i skupiny stromů či keřů, dále stromořadí, aleje, sady, keře a vodní plochy v zeleni. Výsledky budou zaneseny zároveň do softwaru GISel.
Stav zpracování: Dne 20.ledna 2014 byla žádost akceptována, 15. května 2014 byla žádost zamítnuta vzhledem k naplněnému výdajovému rámci a omezeným finančním prostředkům.


Název projektu: Ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Božkovice
Poskytovatel dotace:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Žádáno: 200 000 Kč
Stručný obsah projektu: Předmětem žádosti je ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Božkovice, jedná se o starší radiační zátěž ve vodním zdroji.
Stav zpracování: Žádost byla dne 9.7.2013 zamítnuta.


Název projektu: Vodní dílo Zájezdek
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR
Žádáno: 2 350 000 Kč
Předpokládané náklady: 2 413 162 Kč
Stručný obsah projektu: V důsledku silného přívalového deště ve dnech 1. a 2. 6. 2013 došlo k neregulovatelnému přítoku do vodní nádrže Zájezdek, který zapříčinil soustavný přeliv hráze a následnému protržení této hráze. Projekt počítá s opravou hráze vodní nádrže, vybudování bezpečnostního přelivu a vytvoření spodní vpusti.
Stav zpracování: Žádost se zpracovává.


 

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice – 1. etapa, 2. kolo (opětovné podání)
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Žádáno: 4 537 000,- Kč
Předpokládané náklady: 13 952 000,- Kč
Stručný obsah projektu: Výstavba I. etapy nového bezbariérového chodníku podél silnice II/114 v délce 691 m. V rámci projektu je navržen také záliv autobusové zastávky na silnici II/114. Na chodníku a zastávkách jsou navrženy signální a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí chodníku je opěrná stěna, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Stav zpracování: Žádost byla v červnu 2013 zamítnuta.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.